Quickscan Flora en Fauna

Een verplichting als je wilt gaan slopen, verbouwen of een ruimtelijke ingreep uit gaat voeren. Hiermee kan ik u snel helpen tegen een scherpe prijs (vanaf €475,- excl. BTW)

Bel direct voor een afspraak 06 18 90 46 06

Moet je een Quickscan Flora en Fauna uit laten voeren?

Binnen de Nederlandse wet is veel aandacht voor de bescherming van de Nederlandse flora en fauna. Wil je bijvoorbeeld een ruimtelijke ingreep uitvoeren zoals het slopen van een gebouw? Dan krijg je te maken met de Wet natuurbescherming. Pas wanneer het duidelijk is welke soorten en habitats aanwezig zijn, kunnen ruimtelijke ingrepen en herstel- en beheermaatregelen toegepast worden.

Om te controleren of de ingreep een effect heeft op de beschermde flora en fauna, dien je een verplicht ecologisch onderzoek uit te laten voeren. Ik kan voor diverse soorten ecologische onderzoeken uitvoeren en hierbij is de Quickscan flora en fauna of Quickscan Wet natuurbescherming de eerste stap.

Ik help zowel particulieren als bedrijven, waterschappen, gemeenten en overheidsinstanties met ecologische vraagstukken en probeer ze hierbij zo goed en snel mogelijk te helpen.

1. Literatuurstudie

Op basis van de bekende verspreidingsgegevens via de verspreidingsatlas en de geplande werkzaamheden, wordt een inschatting gemaakt van welke soorten flora en fauna mogelijk in het plangebied voorkomen en negatieve effecten kunnen ondervinden.

2. Bezoek op locatie

Tijdens het veldbezoek gaan we de te nemen ingrepen en het omliggend gebied bekijken en beoordelen. Dit wordt uitgevoerd om te zien welke soorten in het plangebied voor kunnen komen welke beschermt dienen te worden. De locatie kan naast voortplantingsplek, ook de functie hebben als tijdelijk verblijfs- of foerageergebied.

3. Omschrijving geplande werkzaamheden

Na het locatiebezoek wordt duidelijk in het rapport omschreven wat de geplande werkzaamheden zijn en wanneer ze uitgevoerd gaan worden.

4. Effecteninschatting en toetsing aan de Wet natuurbescherming

Binnen deze stap wordt het effect van de te nemen maatregelen op mogelijk aanwezige soorten beschreven en een inschatting gemaakt welke nadelen de soorten kunnen ondervinden. Dit alles wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming en bekeken welke mogelijke onderdelen in de Wet overtreden worden.

5. Conclusie en aanbevelingen

In de laatste stap wordt omschreven welke vervolgstappen noodzakelijk zijn om de Wet natuurbescherming niet te overtreden. Soms is aanvullend onderzoek noodzakelijk of kunnen we met eenvoudige mitigerende maatregelen voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt.

Fam. Dinnissen, Wijchen

We ontvingen al snel een helder en gedegen rapport

Voor de beoogde bestemmingsplanwijziging werd een quickscan flora en fauna geëist. Via het bouwkundig teken- en adviesbureau, welke het bestemmingsplantraject voor ons begeleid, zijn we in contact gekomen met BNL advies. Na het eerste contact was de afspraak snel geregeld en vond het onderzoek al binnen enkele dagen al plaats en het rapport volgde heel snel. We ontvingen een helder en gedegen rapport, waarmee we direct verder konden. We zijn dan ook zeer tevreden over de gang van zaken en willen BNL advies zeker aanbevelen!

Vrijblijvend jouw project bespreken?

Denk je dat ik iets voor jou kan betekenen in de vorm van een tuin- of landschapsontwerp? Of dreigt het project vast te lopen door een eis vanuit de Wet natuurbescherming? Neem dan contact op en ik help je graag verder!