Erf- en landschapsontwerp

Wil je een kleinschalig landschapsplan in de vorm van een landschappelijk inpassings- of erfbeplantingsplan? Of ben je op zoek naar het juiste plan of ontwerp voor de (her)inrichting van een agrarisch- of een ander type terrein? Dan ben je bij mij aan het juiste adres!

Mijn werkwijze

1. Oriënterend gesprek

Het eerste gesprek wat plaats zal vinden zal oriënterend en geheel vrijblijvend zijn. Dit kan bij u op locatie of bij mij op kantoor. We gaan dan bekijken wat de wensen zijn, en wat ik hierin kan betekenen.

Een belangrijk punt is om eerst te kijken naar het idee achter het project, is het een eis vanuit bijvoorbeeld de gemeente of provincie of is het geheel op vrijwillige basis. Wanneer dit duidelijk is kan ik met de wensen en/ of eisen aan de slag.

2. Ontwerp

Wanneer je na het oriënterend gesprek door mij een ontwerp wil laten maken ga ik hiermee aan de slag. Ik ga proberen alle wensen en eisen in te vullen in het landschapsontwerp, maar kijk ook naar andere zaken zoal omgeving, landschapstype, historie, etc.

3. Bespreken ontwerp

Wanneer het eerste ontwerp gereed is, gaan we het bespreken en probeer ik u een zo’n goed mogelijk beeld te geven van het eindresultaat. Het eerste ontwerp bestaat vooral uit een lijnenspel van welk object (beplantingen, bloemenweide, poel, grasland, etc.) waar in het gebied komt te liggen en nog niet over de invulling ervan, zoals het type bloemenmengsel en welke soort beplanting de border vult. De aandachtspunten en ideeën welke hieruit voort komen worden toegevoegd aan het definitief ontwerp.

4. Definitief ontwerp

Naar aanleiding van het tussentijds gesprek worden alle wensen en eisen verder aangepast en aangevuld. Hieruit rolt het definitief ontwerp. Bij dit ontwerp hoort ook een rapportage met beplantingsplan. In dit beplantingsplan staan alle soorten met plantmaten en plantafstanden/ plantverbanden welke terugkomen in het ontwerp.  Met dit definitief ontwerp kun je zelf, of wanneer gewenst een hoveniers- of groenvoorzieningsbedrijf aan de slag met de realisatie ervan.

6. Begeleiding

Wanneer gewenst kan ik ook de aanleg begeleiden. Ik zou betrokken kunnen blijven en beschikbaar zijn voor vragen, dit om de visie en het ontwerp welke we samen hebben gemaakt te bewaken en begeleiden naar het juiste eindresultaat.

Inpassings- en erfbeplantingsplannen

Landschappelijke inpassings- en erfbeplantingsplannen worden gemaakt in het kader van de kwaliteitsverbetering van het landschap. De Verordening ruimte geeft aan dat ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied landschappelijk ingepast dienen te worden.

Landschapsontwerp

Ook voor een landschapsontwerp ben je bij mij aan het juiste adres. Door jouw wensen te bespreken en deze samen met de eigenschappen van het omliggende landschap te interpreteren, ontstaat een eindbeeld van hoe het er na de aanleg uit komt te zien.

Het in te richten terrein kan een oud agrarisch perceel, een braakliggend terrein of bijvoorbeeld een landgoed zijn. Met ieder zijn eigen ontwikkeling- en karaktereigenschappen die door middel van het ontwerp naar voren worden gebracht. 

Vrijblijvend contact?

Heb ik je interesse gewekt en denk je dat ik jou verder kan helpen binnen de wirwar van alle wetten en regels? Bel, mail of vul onderstaand contactformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Wat doe ik nog meer?

Ecologisch advies

Moet je een quickscan flora en fauna of quickscan Wet natuurbescherming uit laten voeren? Ik help je hierbij.

Vrijblijvend jouw project bespreken?

Denk je dat ik iets voor jou kan betekenen in de vorm van een landschapsontwerp? Of dreigt het project vast te lopen door een eis vanuit de Wet natuurbescherming? Neem dan contact op en ik help je graag verder!